Contact      Mail : vragen@ezhaco.nl

TOERWAGEN EZHACO


1)Toegelaten zijn alle door de officiële Nederlandse importeur standaard en in normale serie geleverde auto's (met een minimum registratie van 500 stuks) met een maximaal kentekengewicht van 1500 kg.

2)De originele carrosserie dient compleet behouden te blijven met uitzondering van de veranderingen die vallen onder het artikel: "Aanpassen Carrosserie".

3)De derde of vijfde deur waarmee de auto van fabriekswege is uitgerust, mag verwijderd worden. De deur aan de bestuurderszijde mag worden dichtgelast en moet, indien dichtgelast, worden aangepast conform art. 22.2 op voorwaarde dat de originele deur als uitgangspunt moet dienen. Op heuphoogte aan de bestuurderszijde dient een dwarspijp in de lengterichting van de deur bevestigd te worden welke van dezelfde kwaliteit en diameter is als de kooiconstructie

4)Het is toegestaan de motor- en wielophanging te verstevigen. Uitwendige bescherming van de carrosserie is zowel voor als achter niet toegestaan, inwendige versteviging wel.

5)De stuurslotinrichting moet verwijderd worden, sierstrips, antennes e.d. moeten verwijderd worden.

6)Bumpers mogen verwijderd worden. Indien de originele bumpers behouden blijven, moeten ze met originele steunen op de originele manier bevestigd worden en mogen op geen enkele wijze worden versterkt of aangepast. De bumpers goed vastzetten.

7)Alle lampen moeten verwijderd worden, waarbij de dan ontstane openingen mogen worden dichtgemaakt.

8)Het is toegestaan spoilers e.d. aan te brengen, mits deze degelijk bevestigd worden.

9)De koeler is vrij alsmede de plaats met dien verstande dat de koeler nimmer in de passagiersruimte mag zitten en dat de ruimte waarin de koeler zich bevindt volledig afgesloten moet zijn van de bestuurdersruimte. Koelbuizen mogen door de bestuurdersruimte lopen mits deze uit een stuk zijn van een metaal en volledig afgeschermd zijn.

10)De carrosserie mag op geen enkele manier verlengd, ingekort, verbreed of versmald worden met uitzondering van de spatborden. Deze mogen door aanpassing c.q. het aanbrengen van verbreders ieder maximaal 15 cm verbreed worden en de originele spatbordrand mag maximaal 10 cm verhoogd worden t.b.v. de veerweg  Het restant van het spatbord dient van originele afkomst te zijn. Enkel de verbreding mag van een andere samenstelling zijn. Daar waar de carrosserie aangepast moet worden i.v.m. het monteren van een andere motor of versnellingsbak. Voor auto's met een chassis (b.v. Kever) behoren de voor- en de achteras tot het chassis. Samen met hun opbouw vormen ze de carrosserie (bij Kever bedoelen we de torsieassen). Het volledige interieur is vrij en mag dus verwijderd worden. Dit betreft de gemonteerde interieurdelen, gelaste delen mogen verwijderd worden mits de originele langsdragers en chassisbalken behouden blijven. Onnodige brandbare delen moeten verwijderd worden.

De bestuurdersstoel dient zich compleet links of rechts van de lengteas van de auto te bevinden. Originele stoel bevestigingsrails welke gelast zijn, als ook scherpe uitstekende plaatwerkdelen welke een gevaar opleveren voor de bestuurder moeten verwijderd worden.

11)De motor is vrij mits het merk en het cilinderaantal corresponderen met de carrosserie. Indien de motor verplaatst c.q. gedraaid wordt, moet de motor in zijn originele compartiment blijven. Motor maximaal 3000cc.

12)Benzine-, olie-, en koelwaterreservoirs en het uitlaatsysteem dienen met behulp van een brandwerend, lekvrij schot van het bestuurderscompartiment gescheiden te zijn. Dit geldt ook voor de benzinetank t.a.v. het motorcompartiment en het uitlaatsysteem en moet dusdanig geconstrueerd zijn, dat er nimmer gevaar voor de deelnemer kan optreden.

13)De wielophanging is vrij, op voorwaarde dat de originele ophangpunten behouden blijven. Het aantal hiervan te gebruiken ophangpunten is vrij (de bevestigingspunten mogen ook gebruikt worden om een subframe te maken waaraan draagarmen gemonteerd kunnen worden). Ter controle hiervan zal te allen tijde de originele ophanging weer gemonteerd moeten kunnen worden. Er mogen geen nieuwe ophangpunten van draagarmen of schokdempers aan de carrosserie gecreëerd worden. Aan het nieuw ontstane subframe mag ter versteviging wel een bevestiging naar de carrosserie gemaakt worden. Onder wielophanging wordt alles verstaan wat vanaf de carrosserie naar het wiel toegaat. Schokbrekers zijn zowel in soort als in aantal vrij. Hier geldt dat de originele bevestigingspunten aan de carrosserie gebruikt dienen te worden en dat te allen tijde de originele schokbrekers weer gemonteerd kunnen worden (Men mag dus wel willekeurige ophangpunten aan het nieuwe subframe maken). De wielmaat c.q. bandenmaat is vrij, mits de wielen NIET buiten de contouren van de carrosserie steken in hun normale rechtuit positie.

14) De versnellingsbak is vrij.

De uitlaat is vrij, op voorwaarde dat deze binnen c.q. onder de auto blijft en aan de achterzijde of zijkant onder de auto horizontaal eindigt. De uitlaat mag nimmer via een voorportier de auto verlaten.